Schoolplan 2019 – 2023

Het schoolplan beschrijft de activiteiten van de Hofstede College op vele terreinen: op onderwijsinhoudelijk gebied, op organisatorisch gebied en op personeel gebied.

Het schoolplan is een beschrijving van de huidige situatie en de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de periode 2016 – 2020. Het schoolplan heeft ook een interne ontwikkelfunctie, het geeft jaarlijks aanzet tot de activiteitenplannen. Het schoolplan is als PDF-bestand beschikbaar.

Schoolplan Hofstede College 2019-2023

Lees deze met een PDF-reader van Acrobat of Foxit.