Leerlingenstatuut

Voor de leerlingen is er een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van een leerling. In dit statuut staan alle regels en afspraken die er bij ons op school zijn. Een aantal van die regels zijn bepaald door de wet, die gelden voor alle scholen in Nederland. Een aantal afspraken en regels zijn door onze school zelf gemaakt.

Voor beiden soorten regels geldt dat iedereen die in onze school aanwezig is zich aan deze regels moet houden. Dus niet alleen de leerlingen, maar ook hun ouders/verzorgers, alle mensen die hier werken en de mensen die op bezoek komen.

Als er dingen in dit statuut staan die je niet begrijpt, vraag ze dan aan je mentor. Deze kan je precies uitleggen wat er wordt bedoeld. Als je het met zaken niet eens bent dan kun je dat bij de directie neerleggen. Zij gaan jou er dan antwoord op geven.