Leerlingbegeleiding

De ontwikkeling van de leerlingen wordt aangestuurd en gevolgd door het zorgteam. Dit team voorziet ook, waar nodig, in speciale zorg.

Het zorgteam heeft als taak de toelating, begeleiding en advisering van leerlingen te verzorgen. De leerlingen worden dus gevolgd van aanmelding tot uitschrijving. Ook de leerkrachten krijgen vanuit deze commissie ondersteuning en begeleiding in hun werk met de leerlingen. Het zorgteam wordt gevormd door de volgende functionarissen:

  • De kernteamleider zorg en toelating
  • De psychologe
  • De kernteamleider onderbouw
  • De pedagogisch medewerksters

Speciale zorg

Soms is het nodig om een leerlingbespreking niet af te wachten, maar sneller en vaker overleg te hebben over de ontwikkeling van een leerling. Ook dat is mogelijk gemaakt. De daarbij gevolgde procedure ziet er als volgt uit:

  • Het signaleren van problemen
  • Het bijeenkomen van het zorgteam
  • Het maken van afspraken in overleg met de ouders

In deze structuur is ook de mogelijkheid tot spoedeisende hulpverlening. Deze hulpverlening vindt rechtstreeks plaats tussen de docent en het zorgteam.