Leerlingbegeleiding

De ontwikkeling van de leerlingen in de drie trajecten wordt aangestuurd en gevolgd door het zorgteam. Dit team voorziet ook, waar nodig, in speciale zorg.

Het zorgteam heeft als taak de toelating, begeleiding en advisering van leerlingen te verzorgen. De leerlingen worden dus gevolgd van aanmelding tot uitschrijving. Ook de leerkrachten krijgen vanuit deze commissie ondersteuning en begeleiding in hun werk met de leerlingen. Het zorgteam wordt gevormd door de volgende functionarissen:

 • De kernteamleider zorg en toelating
 • De psychologe
 • De kernteamleider onderbouw
 • De pedagogisch medewerkster

Afhankelijk van de aard van de leerlingbespreking kan het team worden aangevuld met:

 • Begeleiders en docenten van het basisvormend traject
 • Begeleiders en docenten van het arbeidsmarkttraject
 • Een remedial teacher
 • De kernteamleider van de onderbouw of de bovenbouw
 • Vakdocenten
 • Externe deskundigen

Voordat leerlingen op school worden toegelaten worden ze besproken. De nieuwe leerlingen worden voordat ze op school komen uitgebreid doorgesproken met hun mentor, en in één van de eerste schoolweken ook met de vakdocenten. Verder is er tweemaal een leerlingbespreking over de leerlingen van de eerste klas, en éénmaal over de leerlingen van de overige klassen. Daarnaast zijn er twee rapportvergaderingen, daarbij is de kernteamleider zorg en toelating aanwezig.

De leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen ontvangen twee rapporten en twee tussenrapporten. De leerlingen van de vierde klassen ontvangen drie rapporten, de leerlingen van de vijfde klas ontvangen één rapport.

Het rapport is een combinatie van cijfers, de weergave van de leerniveaus en beschrijvingen van het gedrag en werkhouding. Na de samenstelling van het rapport worden de ouders uitgenodigd dit rapport te bespreken met de mentor en/of een kernteamleider.

Speciale zorg

Soms is het nodig om een leerlingbespreking niet af te wachten, maar sneller en vaker overleg te hebben over de ontwikkeling van een leerling. Ook dat is mogelijk gemaakt. De daarbij gevolgde procedure ziet er als volgt uit:

 • Het signaleren van problemen
 • Het bijeenkomen van het zorgteam
 • Het maken van afspraken in overleg met de ouders

In deze structuur is ook de mogelijkheid tot spoedeisende hulpverlening. Deze hulpverlening vindt rechtstreeks plaats tussen de docent en het zorgteam.