Lestijden

Van maandag tot en met vrijdag zijn de lestijden als volgt:

 • 08.25 – 09.20 uur: 1e lesuur
 • 09.20 – 10.10 uur: 2e lesuur
 • 10.10 – 10.20 uur: pauze
 • 10.20 – 11.10 uur: 3e lesuur
 • 11.10 – 12.00 uur: 4e lesuur
 • 12.10 – 12.30 uur: pauze
 • 12.30 – 13.25 uur: 5e lesuur
 • 13.25 – 14.15 uur: 6e lesuur

Afwijkende tijden

Vanwege de stage in de vierde en vijfde klassen kunnen die klassen een afwijkend rooster hebben.

Het 7e lesuur

Het 7e lesuur is op maandag en een andere, door de mentor te bepalen dag. Leerlingen kunnen het 7e lesuur uitgenodigd worden voor een gesprek. We noemen zo’n gesprek een IOP-gesprek, het gaat over het Individueel OntwikkelingsPlan van een leerling.

Opvang bij afwezigheid van leraren

Bij ziekte of afwezigheid van leraren worden de klassen in principe opgevangen door een collega. Toch kan het gebeuren dat er voor een klas geen opvang kan worden gerealiseerd. Het komt in elk geval nooit voor dat groepen leerlingen in tussenuren buiten de school rondlopen omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Eerder naar huis sturen komt wel voor, de ouders van onderbouwleerlingen worden hierover dan door middel van een brief geïnformeerd, bovendien staat er een mededeling op website (onder het tabblad ‘ouders’).

Minirooster en rapportvergaderingen

Twee maal per jaar, in de week van de rapportvergaderingen, werken we volgens een minirooster. De leerlingen volgen het normale lesrooster, maar de lessen zijn korter, 40 minuten in plaats van 50. Ook in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld een studiemiddag) werken we met het minirooster.

Het minirooster is als volgt:
 • 08.25 – 09.10 uur: 1e lesuur
 • 09.10 – 09.50 uur: 2e lesuur
 • 09.50 – 10.00 uur: pauze
 • 10.00 – 10.40 uur: 3e lesuur
 • 10.40 – 11.20 uur: 4e lesuur
 • 11.30 – 11.50 uur: pauze
 • 11.50 – 12.30 uur: 5e lesuur
 • 12.30 – 13.10 uur: 6e lesuur