Scholen op de kaart

Via Scholen op de Kaart worden allerlei cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid enz.).

Doel van Scholen op de Kaart is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolgegevens over kwaliteit, resultaten, onderwijsbeleid en bedrijfsvoering  met elkaar te vergelijken (benchmarking). Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden. Sinds 2011 hebben alle scholen hun schoolgegevens openbaar beschikbaar.

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Scholen op de Kaart helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van hun onderwijs. 98% van alle scholen heeft zich inmiddels bij Scholen op de Kaart aangesloten en 94% stelt haar gegevens beschikbaar. De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

Klik hier voor Scholen op de Kaart van de Hofstede

Disclaimer: de website Scholen op de Kaart is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan en er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.