Het MBO-examen en -diploma

We bieden op school de MBO Entree opleiding aan. De lesinhoud van deze opleiding is geïntegreerd in de lesinhoud van onze eigen school. Het examen wordt afgenomen door ROC-Mondriaan nadat leerlingen hun Diploma Praktijkonderwijs gehaald hebben.

Uitgebreide informatie over de Entree-opleiding in het algemeen kunt u nalezen in het landelijke Kwalificatiedossier Entree opleiding.

Bekijk je toekomst nu
De website bekijkjetoekomstnu.nl is een initiatief van gemeenten in de regio Haaglanden. De site biedt jongeren hulp bij het kiezen van een opleiding en stage. Door middel van vier stappen zien jongeren welke opleidingen en beroepen bij hun passen.

Ze kunnen vervolgens bekijken welke opleiding ze moeten volgen om later een bepaald beroep te kunnen uitvoeren. Daarnaast laat de website zien welke onderwijsinstellingen de benodigde opleiding aanbieden.

Sander Dekker
Het uitreiken van het eerste gezamenlijke diploma was een unieke situatie. In de vergaderzaal van de Haagse gemeenteraad werden de diploma’s uitgereikt aan een selectie van leerlingen, door de Haagse wethouder van onderwijs, Sander Dekker.

Doorontwikkeling diploma Praktijkonderwijs
Niet alleen Haaglanden werkt vanuit deze manier van denken over een diploma voor leerlingen in het Praktijkonderwijs. Ook regio 9C en regio 8A hebben het idee uitgewerkt en reiken dit gezamenlijke diploma uit. Het Platform Praktijkonderwijs ziet het diploma als een kwaliteitsdocument van de school. In opdracht van het Platform is een kwalificatiedossier uitgewerkt. Het Platform en de scholen voor Praktijkonderwijs werken momenteel aan een curriculum voor scholen.