Examens Praktijkonderwijs

Leerlingen die voldoen aan de eisen (voldoende aanwezigheid en voldoende certificering) worden voorgedragen voor het examen PraktijkOnderwijs. Leerlingen die dit examen (een gesprek over hun examendossier) met goed gevolg afsluiten ontvangen het Diploma Praktijkonderwijs.

Dit diploma wordt uitgegeven in samenwerking met de vijf praktijkscholen in de regio Haaglanden en de praktijkscholen in Zuid-Holland. In juni 2009 heeft dit voor de eerste keer plaatsgevonden.

Regelement

Het reglement en het handboek zijn als PDF-bestand beschikbaar:

Diplomering reglement.pdf

Lees deze met een PDF-reader van Acrobat of Foxit.

Het reglement en handboek zijn samengesteld door de werkgroep Haaglanden PrO-diploma namens de stuurgroep Praktijkonderwijs Den Haag, en is bedoeld voor gebruik binnen de regio Den Haag. Inlichtingen over het gebruik van reglement en handboek buiten deze regio zijn te verkrijgen bij de secretaris van de werkgroep, F. de Graaf, tel. 070 – 367 62 33 of via de mail .