Examens Praktijkonderwijs

Leerlingen die voldoen aan de eisen (voldoende aanwezigheid en voldoende certificering) worden voorgedragen voor het examen PraktijkOnderwijs. Leerlingen die dit examen (een gesprek over hun examendossier) met goed gevolg afsluiten ontvangen het Diploma Praktijkonderwijs.

Dit diploma wordt uitgegeven in samenwerking met de vijf praktijkscholen in de regio Haaglanden en de praktijkscholen in Zuid-Holland. In juni 2009 heeft dit voor de eerste keer plaatsgevonden.

Regelement

Het reglement en het handboek zijn beschikbaar op school.