Ons onderwijs

Ons onderwijs is opgedeeld in twee fases: de onderbouw en de bovenbouw.

In de onderbouw wordt er gewerkt aan de basisvorming. De leerlingen hebben diverse praktijk- en theorie vakken.
Ze bouwen naast deze vakken een portfolio op en houden hun eigen ontwikkeling bij in hun Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). De eerste twee jaar worden afgesloten met het certificaat basisvorming. Het derde schooljaar staat in het teken van verdieping van de praktijkvakken, het afsluiten van de onderbouw en een eerste kennismaking met stage lopen. Dit doen we in het simulatiebedrijf. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB). Het derde jaar wordt afgesloten met diverse praktijkcertificaten.

In de bovenbouw vinden uitbreiding en verdieping van het geleerde van de voorgaande jaren plaats, maar daarnaast wordt het accent vooral gelegd op kennismaking met arbeid. Dit doen we door middel van verschillende stage trajecten, die ze afronden met verschillende certificaten.
De leerlingen bouwen in de laatste twee jaar een examen portfolio op. Dit portfolio, in combinatie met hun certificaten map, vormt de basis van het eindexamen.

Tijdens de informatie-avonden van de leerjaren wordt inhoudelijk ingegaan op de diverse trajecten en is er de mogelijkheid voor ouders om hier vragen over te stellen.