Schoolreisje

Geplaatst op 25 mei 2018

Het is al bijna zover: op 18 juni 2018 gaan we op schoolreisje naar de Efteling.

In de afgelopen maand is er een inventarisatie gemaakt van de leerlingen die graag mee willen. In de afgelopen week hebben de leerlingen een brief mee gekregen met de verschillende vervolgstappen. De leerlingen met een gescande Ooievaarspas hoeven geen actie te ondernemen. Is je Ooievaarspas nog niet gescand, moet dit uiteraard nog wel gebeuren.

De rest van de leerling die mee gaan, hebben een brief gekregen met het verzoek voor 1 juni €38,- te betalen. Dit kan contant gedaan worden bij dhr. Nugteren. De leerlingen krijgen een betalingsbewijs mee terug.
Er is ook de mogelijkheid de kosten voor de schoolreis over te maken. Dit kan op rekeningnummer: NL79ABNA0570952972 t.n.v. Hofstede ouderfonds.
Vermeldt duidelijk de naam en de klas van de leerling