Schoolregels

Geplaatst op 13 november 2019

Om het samen leuk en leefbaar te houden zijn er op school uiteraard regels en afspraken nodig.

De vijf regels, die de school het meest belangrijk vindt, zijn:

1. Taalgebruik:
Binnen de school en op het schoolplein wordt alleen fatsoenlijk Nederlands gesproken!

2. Respect:
Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar, met elkaars spullen en met ons gebouw!

3. Rust:
In de gangen en op het schoolplein wordt niet geschreeuwd, niet gerend en niet gestoeid!

4. Spullen in orde:
Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen, zorg er dus voor dat je ze altijd bij je hebt.

5. Check:
Controleer voordat je de school binnenkomt of je telefoon uit staat, je kauwgom uit je mond is en dat je pet af is! Stop deze spullen in je locker.

 

 

Andere regels en afspraken zijn:

1. Toiletten:
In de laatste 5 minuten van het 2de en 4de lesuur en natuurlijk na de pauze kan je naar het toilet gaan. Tijdens de pauzes blijf je dus niet in de toiletten.

2. Jassen en tassen:
Je jas bewaar je in je locker. Je tas kan je meenemen naar het lokaal waar je les hebt, de docent geeft aan waar je je tas neer kan zetten.

3. Roken:
In het hele gebouw en op het schoolplein mag niet gerookt worden.

4. Lokalen:
Zonder toestemming mag je de lokalen niet binnengaan.

5. Schoolplein:
Je blijft niet rondhangen voor de ingang van het schoolplein. Op het schoolplein wordt niet gefietst of met de brommer gereden.

6. Problemen:
Problemen op het schoolplein meld je bij de leerkrachten die buiten lopen.

7. Brommers/fietsen:
Je stalt je fiets/brommer in de stalling op het schoolplein en niet voor de school. In de pauzes blijft je fiets/brommer in de stalling.

8. Ingang en uitgang:
De ingang en uitgang van de school is via het schoolplein.

9. Gebruik van de trappen in school
De trap in de aula wordt bij de start van de schooldag en na de pauzes gebruikt om naar boven te gaan. De trappen aan het eind van de gangen worden bij de start van de pauzes en aan het eind van de schooldag gebruikt om naar beneden te gaan. Tussen tijds mag de trap in de aula ook gebruikt worden om naar beneden te gaan.

10. Schade aan of verlies van eigendommen:
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen. Het in bewaring geven van waardevolle bezittingen (sieraden, mobiele telefoons en dergelijke) tijdens de gymles is niet mogelijk. Je moet hier zelf voor zorgen, bijvoorbeeld door ze in je locker te doen.

11. Te laat komen op school en in de lessen:
Als je te laat op school komt, moet je een te-laat-briefje halen bij de administratie. Klas 1: 1e, 2e en 3e keer te laat: nablijven.
4e, 5e en 6e keer te laat: de volgende lesdag om 8.15u melden
7e keer en meer: de volgende lesdag 8.00u melden.
Klas 2 en 3: 1e keer te laat: waarschuwing, nablijven
2e keer en vaker: de volgende lesdag om 8.00u melden.
Klas 4 en 5: Gezien de wisselende lesdagen bepaalt de mentor de consequentie.

12. Mobiele telefoons:
Tijdens de les is je de mobiele telefoon in de locker. Mobiele telefoons mogen in de pauzes in de aula stil gebruikt worden. In de aula mag je ook muziek luisteren met oordopjes.

13. Lockers:
Je jas, waardevolle spullen, schoolspullen, mobiele telefoon en boeken bewaar je je in je locker. Het is niet toegestaan lockers met elkaar te delen.

14. Kleding:
Op onze school zijn een aantal kledingregels:
 Tijdens de praktijklessen is het verplicht om beschermende kleding (stofjas, kookschort, haarnetje) en veilig gedragen kleding (oftewel geen los-hangende kleding) te dragen.
 Bij techniek, consumptieve technieken, verzorging en in het simulatiebedrijf zijn platte dichte schoenen en veiligheidsschoenen vanaf klas 3 ivm de veiligheid verplicht.
 Bij consumptieve technieken dragen leerlingen met een hoofddoek een hoofddoek van linnen of katoen, of een sporthoofddoek, dit in verband met brandveiligheid.
 Hoofddoekjes die gedragen worden uit geloofsovertuiging zijn toegestaan, gezichtsbedekkende kleding echter niet.
 Bij ons op school zijn docenten en leerlingen in principe vrij in de keuze van hun kleding. Maar kleding die je veiligheid in gevaar brengt, agressie op kan wekken of het oogcontact bemoeilijkt, mag niet gedragen worden.
 De kleding is in overeenstemming met de algemeen geldende fatsoens- en hygiënenormen.
 Het is verboden kleding, tekens of symbolen te dragen die kunnen worden uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend.

 

De omgeving van de school:
Leerlingen van de derde, vierde en vijfde klassen mogen in de middagpauze het schoolplein af. Voorkom overlast in de buurt (het op straat gooien van afval, schreeuwen en dergelijke). De trappen van het Podium zijn voor de leerlingen verboden terrein.