Leerling aanmelden

In het nieuwe schooljaar kunnen we in de eerste klas 51 leerlingen (verdeeld over 3 klassen) plaatsen.Soms komt er ook een plekje vrij in een tweede of derde klas.

Aanmeldingen voor het praktijkonderwijs worden behandeld op volgorde van binnenkomst: broertjes en zusjes van leerlingen hebben voorrang als ze een advies voor praktijkonderwijs hebben, en een toelaatbaarheidsverklaring

Aanmelden kan vanaf 27 januari. Op zaterdag 3 februari houden we een open dag, op donderdag 8 februari is er een open avond. Praktijkscholen, die meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, zullen niet loten.

Een vrijblijvende kennismakingsafspraak kan telefonisch gemaakt worden: 070 367 62 33.