Leerling aanmelden

In het nieuwe schooljaar kunnen we in de eerste klas 51 leerlingen (verdeeld over 3 klassen) plaatsen.Soms komt er ook een plekje vrij in een tweede of derde klas.

Onze school is bedoeld voor leerlingen met een Praktijkonderwijs advies. Op basis van de aanleg en schoolprestaties geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs af.

Met het advies Praktijkonderwijs kun je je vanaf zaterdag 1 februari t/m 14 februari aanmelden op de Hofstede (Op zaterdag 1 februari zijn wij van 10:00 uur tot 12:00 uur open voor de inschrijvingen).

Op woensdag avond 15 januari (tussen 19:00 uur en 21:00 uur) en zaterdag 25 januari (tussen 10:00 uur en 13:00 uur) zijn er open dagen.

Wanneer er meer dan 51 leerlingen zich hebben aangemeld, zal er op 14 maart worden geloot. Broertjes en zusjes van leerlingen hebben bij ons op school voorrang, zolang zij een praktijkschooladvies hebben.

Een vrijblijvende kennismakingsafspraak kan telefonisch gemaakt worden: 070 367 62 33 of u kunt een mailtje sturen naar: toelating@hofstedecollege.nl.