Leerling aanmelden

In het nieuwe schooljaar kunnen we in de eerste klas 51 leerlingen (verdeeld over 3 klassen) plaatsen.Soms komt er ook een plekje vrij in een tweede of derde klas.

Onze school is bedoeld voor leerlingen met een Praktijkonderwijs advies. Op basis van de aanleg en schoolprestaties geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs af.

Met het advies Praktijkonderwijs kun je je vanaf 26 januari aanmelden.
Op donderdag avond 24 januari (tussen 18:00 uur en 20:00 uur) en zaterdag 26 januari (tussen 10:00 uur en 13:00 uur) zijn er open dagen.
Praktijkscholen, die meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, zullen niet loten. Broertjes en zusjes van leerlingen hebben bij ons op school voorrang, zolang zij een praktijkschooladvies hebben.

Een vrijblijvende kennismakingsafspraak kan telefonisch gemaakt worden: 070 367 62 33 of u kunt een mailtje sturen naar: toelating@hofstedecollege.nl.