Leerling aanmelden

Wanneer je je definitieve keuze hebt gemaakt en je bij ons op school wilt gaan aanmelden, gaat dat volgens een vaste procedure die alle praktijkscholen hanteren.

Een aanmelding is niet automatisch een plaatsing. Je moet wel voldoen aan de criteria voor het praktijkonderwijs.

Onze school heeft 3 brugklassen en in ieder klas kunnen we 17 leerlingen plaatsen. In het totaal hebben wij 51 plekken.

Vanaf zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 24 februari is de aanmeldperiode.

Wanneer je je komt aanmelden, neem dan het definitieve praktijkschool adviesformulier mee.
Daarnaast neem je het formulier mee waarop staat dat Hofstede College je eerste keuze is.

 

Wanneer er meer dan 51 aanmeldingen zijn, wordt er door de notaris geloot.

Wanneer je bent uitgeloot, wordt er gekeken bij welke andere praktijkschool er plek is voor jou.

Op woensdag 5 april krijg je te horen of je geplaatst wordt op Hofstede College of op een andere praktijkschool.

Er gelden twee voorrangsregels waardoor je voorrang kan krijgen en niet hoeft mee te doen met de loting. Dit zijn de voorrangsregels:

  1. Je hebt een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van je eerste keuze.
  2. Een van je ouders werkt op de school van de eerste keuze.

 

Uitgebreide informatie voor jou en je ouders is te vinden op:

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

Bij vragen over onze school kunt u contact opnemen met

Dhr. Nugteren, teamleider onderbouw

Email jnugteren@hofstedecollege.nl of telefoon: 070-3676233