Leerling aanmelden

In het nieuwe schooljaar kunnen we in de eerste klas 51 leerlingen (verdeeld over 3 klassen) plaatsen.Soms komt er ook een plekje vrij in een tweede of derde klas.

Onze school is bedoeld voor leerlingen met een Praktijkonderwijs advies. Op basis van de aanleg en schoolprestaties geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs af.

Wanneer er meer dan 51 leerlingen zich hebben aangemeld, zal er worden geloot. Broertjes en zusjes van leerlingen hebben bij ons op school voorrang, zolang zij een praktijkschooladvies hebben.

Een vrijblijvende kennismakingsafspraak kan telefonisch gemaakt worden: 070 367 62 33 of u kunt een mailtje sturen naar: toelating@hofstedecollege.nl.