Aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2021-2022

Wanneer je, je definitieve keuze hebt gemaakt en je bij ons op school wilt gaan aanmelden, gaat dat volgens een vaste procedure die alle praktijkscholen hanteren.

Een aanmelding is niet automatisch een plaatsing. Je moet wel voldoen aan de criteria voor het praktijkonderwijs.

Onze school heeft 3 brugklassen en in ieder klas kunnen we 17 leerlingen plaatsen. In het totaal hebben wij 51 plekken.

Maar hoe kom je nu uiteindelijk op het Hofstede College terecht? Dat kun je lezen hieronder:

Belangrijk om te weten:

Er gelden twee voorrangsregels waardoor je voorrang kan krijgen en niet hoeft mee te doen met de loting. Dit zijn de voorrangsregels:

  1. Je hebt een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van je eerste keuze.
  2. Een van je ouders werkt op de school van de eerste keuze.

Uitgebreide informatie voor jou en je ouders is te vinden op:

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

Bij vragen kunt u contact opnemen met

Vera de Vette, teamleider zorg en toelating

Email vdvette@hofstedecollege.nl of mobiel 0614477986