Aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 november 2021 kunt u op de donderdagen een vrijblijvende afspraak maken met dhr. Nugteren, via toelating@hofstedecollege.nl of u kunt bellen naar 070-3676233. U kunt tijdens dit gesprek informatie krijgen over de school en ook de school van binnen zien. Zo kunt u zich goed oriënteren.

Wanneer je, je definitieve keuze hebt gemaakt en je bij ons op school wilt gaan aanmelden, gaat dat volgens een vaste procedure die alle praktijkscholen hanteren. Deze staat hieronder in stappen uitgelegd:

Een aanmelding is niet automatisch een plaatsing. Je moet wel voldoen aan de criteria voor het praktijkonderwijs.

Onze school heeft 3 brugklassen en in ieder klas kunnen we 17 leerlingen plaatsen. In het totaal hebben wij 51 plekken.

Belangrijk om te weten:

Er gelden twee voorrangsregels waardoor je voorrang kan krijgen en niet hoeft mee te doen met de loting. Dit zijn de voorrangsregels:

  1. Je hebt een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van je eerste keuze.
  2. Een van je ouders werkt op de school van de eerste keuze.

Hoe de aanmelding bij alle scholen gaat kunt u op de website van BOVO Haaglanden vinden: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/

Bij vragen kunt u contact opnemen met dhr. Nugteren, teamleider onderbouw.