Wij zien iedereen graag op 4 januari 2021 gezond weer op school.

Het kabinet heeft voor onze school een uitzondering op de regel toegepast. Het praktijkonderwijs, dat wij verzorgen, mag gewoon open. Dit kabinetsbesluit geeft veel vragen en weinig antwoorden. Wat mogen we wel en wat beslist niet.

Wat weten we tot nu toe:

  • Leerlingen die dit schooljaar examen doen, volgen het onderwijsprogramma op school.
  • Leerlingen die het Hofstede College zitten kunnen gewoon naar school, een aantal theoretische lessen zullen via thuisonderwijs plaatsvinden om het aantal leerlingen binnen de school te beperken.
  • De praktijklessen vinden op school plaats.
  • De stages gaan zoveel mogelijk door.

 

Wij hebben voor de kerstvakantie via Magister aan alle ouders een brief gestuurd over hoe we dit gaan organiseren.

Uiteraard kan het zo zijn dat onze school op advies van de GGD of vanwege organisatorische redenen (bijv. te weinig personeel), geen onderwijs op school kan verzorgen. We zullen u daar ook van op de hoogte houden.

Voor nu wensen wij u allen alle goeds voor 2021!

Team Hofstede College