We gaan weer beginnen

Geplaatst op 29 mei 2020

Op 8 juni start het onderwijs op het Hofstede College. Een start waarin de 1½ meter afstand voor de leerlingen en personeel centraal staat. Een start waar hygiëne, handen wassen, geen handen geven noodzakelijk zijn voor ieders gezondheid.

We starten met een twee wekelijks rooster. Alle lessen die de leerlingen voorheen per week kregen, krijgen ze nu verdeeld over twee weken. Dat betekent dat de groepen in tweeën worden verdeeld, bv klas 1A1 en 1A2.

1A1 heeft in de eerste week les op maandag, woensdag en vrijdag. 1A2 heeft in de eerste week les dinsdag en donderdag. De week daarna precies andersom, dan heeft klas 1A1 les op de dinsdag en de donderdag en 1A2 les op de maandag, woensdag vrijdag. Voor alle groepen wordt een dergelijke verdeling gemaakt. De vierde klassen komen in halve groep elke week 2 dagen naar school, terwijl de stages zijn stopgezet.

De lessen voor de vijfde klassen zijn al gestopt en deze leerlingen worden met individuele afspraken voorbereid op het eindexamen voor PrO en Entree.

De leerlingen  zijn niet vrij op de dagen dat ze geen rooster hebben. Op deze dagen worden individuele afspraken gemaakt voor Remedial Teaching, stages en begeleiding.

  • Als uw zoon of dochter klachten heeft; verkouden, hoesten, koorts of benauwdheid, blijft hij of zij thuis. Mochten we dit op school constateren sturen wij de leerling naar huis.
  • Mocht u zelf, of een van de huisgenoten deze klachten hebben, verzoeken wij u ook uw zoon of dochter op school af te melden en thuis te houden.
  • De leerlingen moeten zich aan alle afspraken voor de veiligheid houden, vergissen kan natuurlijk maar bij herhaling zullen ze deze leerlingen naar huis sturen.
  • Als laatste: de school gaat om 08.10 uur open en van de leerlingen wordt verwacht dat zij niet op het schoolplein blijven hangen, maar direct doorlopen naar het lokaal waar zij les hebben. Om 14.15 uur gaan de leerlingen direct naar huis.