Veilige school

Geplaatst op 21 november 2017

Onze school heeft het Certificaat Veilige School uitgereikt gekregen. Om dit certificaat te krijgen moet een school zich actief inspannen om de school veiliger te maken voor leerlingen, docenten en medewerkers.

Denk hierbij aan de schoolregels, veel aandacht voor de omgang met elkaar en de sfeer, contact met leerplicht en de politie. Ook fysieke veiligheid is van belang: voorbeelden zijn het hek om het schoolplein en camerabewaking. We voldoen als school aan de eisen die gesteld worden en hebben een plan van aanpak gemaakt om te zorgen dat dit zo blijft. En we zijn er trots op dat we ons ‘Veilige school’ mogen noemen..

De gemeente stelde de veiligheidseisen en het daaraan gekoppelde certificaat in om scholen te stimuleren zich extra in te spannen om de veiligheid op- en rond school te bevorderen. Continue aandacht voor veiligheid op- en rond school is van groot belang. Een stabiele en veilige schoolomgeving zijn een voorwaarde om goed te presteren.
In de Zuidwester van 13 maart  stond een artikeltje hierover:

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) heeft tien Haagse scholen voor voortgezet onderwijs een schoolveiligheidscertificaat overhandigd. Met dit certificaat kunnen de scholen laten zien dat zij werk maken van veiligheid op en rond de school. De uitreiking vond plaats in het gebouw van de Bernardusschool en de Inspecteur de Vriesschool.

De Gemeente Den Haag heeft sinds begin 2010 schoolveiligheidcertificaten. Er is gekozen voor een Haags certificaat omdat dit beter aansluit bij de lokale situaties dan de landelijke variant. Het doel van het certificaat is het stimuleren van scholen om actief aan de slag te gaan met veiligheid. Van Engelshoven: “Veiligheid op scholen is van uitzonderlijk belang. Als leerlingen zich veilig en zeker voelen, presteren zij beter. Voor ieder kind is een vertrouwde schoolomgeving belangrijk: een plek waar je jezelf kunt zijn.”

De aanstelling van een veiligheidsadviseur is één van de maatregelen die zijn genomen. Deze veiligheidsadviseur is verbonden aan Halt Hollands Midden Haaglanden. Nu de tien nieuwe scholen zijn gecertificeerd, kent Den Haag 33 scholen met een schoolveiligheidscertificaat.