Update corona

Geplaatst op 1 april 2020

Gisteravond het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april.

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie (van 20 april t/m 1 mei). De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

Onderwijs op afstand

Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Opvang

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep.

Voorbereiding afronding schoolexamens

Over de manier waarop onze school de afronding van het schoolexamen vormgeeft, hebben wij u al eerder geïnformeerd.

Actuele informatie vindt u op schoolwebsite

Via de website van de school, www.hofstedecollege.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met ondergetekende,

 

Met vriendelijke groet,

H.W. Mulder, directeur