Thuiswerken

Geplaatst op 27 maart 2020

Door de mentoren wordt geconstateerd dat er veel leerlingen zijn die pas laat in de avond of zelfs ‘s nachts pas aan het werk gaan.

Dit lijkt ons zeker niet gewenst. Alle leerkrachten zijn juist overdag beschikbaar en bereikbaar voor vragen en eventueel chatten over schoolwerk. Wij willen u dan ook vragen om toe te zien en te zorgen dat er overdag aan de schoolopdrachten gewerkt gaat worden.

Hieronder een paar aanbevelingen: 

Schoolwerktijd van uw kind:

Zorg dat uw kind tussen 9u ’s ochtends en 15u ’s middags het schoolwerk doet. Dan is ook de mentor of leerkracht beschikbaar voor vragen over de stof.

Maak een vast schema met werktijd en vrije tijd.

Hoeveel moet mijn kind eigenlijk maken?

We gaan er van uit dat elk kind in de onderbouw dagelijks minimaal 200 opdrachten in Snappet maakt. Dit geldt als totaal voor de verschillende vakken. Meer mag ook. Uiteraard kan er ook worden gewerkt aan werkpakketten en leerdoelen. De leerlingen weten hoe dit moet. Zij werken hier altijd al mee.

Uw kind moet deze opgaven maken om op niveau te blijven. Wij merken dat wanneer een leerling te lang niets aan schoolwerk doet, hij of zij snel achteruit gaat.

Normaal dagritme

Zorg dat uw kind op normale tijden naar bed gaat en ook op normale tijden opstaat. Het is geen vakantieperiode. Dit verschilt uiteraard per leeftijdsgroep.

12-15 jaar: tussen 21:00 uur en 21:30 uur

15-17 jaar: tussen 21:30 uur en 22:00 uur

17-18 jaar: tussen 22:00 uur en 23:00 uur

Opstaan tussen 8.00u en 9.00u in de ochtend.

Wij begrijpen dat voor iedereen de situatie anders kan zijn. Toch willen we u vragen er rekening mee te houden dat school op deze wijze gewoon door blijft gaan voor iedereen. Heeft u vragen over de lesstof of over het thuiswerken, neemt u dan gerust contact op met de mentor. Via de mail is dit vaak het makkelijkst.