Thuiswerkdag

Geplaatst op 27 oktober 2020

In de vakantie zijn de maatregelen rondom Corona door de overheid verder aangescherpt.
Vooralsnog blijven de scholen nog gewoon open, volgens de huidige afspraken. Die afspraken zijn
terug te vinden in de brief van 5 oktober en daar verandert dus niets in.

Toch gaan wij ons als school voorbereiden op een eventuele algehele lockdown.
Om de leerlingen daar goed op voor te bereiden, zullen de mentoren dit deze week gaan bespreken
en oefenen met hun klas. Voor de bovenbouwleerlingen is er rekening gehouden met hun
stagedagen.

Het ooster ziet er als volgt uit:
Klas 1 t/m 3: online les op woensdag 28 oktober
Klas 4A: online les op dinsdagmiddag 27 oktober
Klas 4B: online les op donderdag 29 oktober
Klas 4C: online les op woensdag 28 oktober
Klas 5A: online les op dinsdagmiddag 27 oktober
Klas 5B en 5C: online les op vrijdag 30 oktober

• De online lesdagen zijn verplichte schooldagen en er wordt voor deze dagen dan ook een
aanwezigheidsregistratie bijgehouden
• De leerlingen starten allemaal met een gezamenlijk moment via teams
• Na de gezamenlijke start werken de leerlingen aan de gegeven opdrachten
• De dag wordt ook weer via teams gezamenlijk besproken en afgesloten
• Tijdens de online lesdagen gelden de volgende werkafspraken:
• Je camera staat aan
• Je microfoon staat uit
• Je bent aangekleed
• Je zit aan een tafel of bureau

Maandag 2 november is er een studiedag voor het team en zijn de leerlingen vrij, uitgezonderd de
leerlingen die stage lopen.