Start van het nieuwe schooljaar

Geplaatst op 28 augustus 2020

De zomervakantie is bijna voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan anders. Toch hopen wij dat u en de leerling een mooie zomer hebben gehad. Maandag begint school weer en gaan we weer volledig open.

Quarantaine na vakantie

Komt u en de leerling terug van vakantie uit een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt? Dan mogen u en de leerling 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. Wanneer u en de leerling in thuisquarantaine zitten, wilt u dit dan maandag 31 augustus telefonisch aan ons melden? De mentor zal dan samen met u en de leerling overleggen over hoe het onderwijs tijdens deze dagen invulling kan krijgen.

Afstand houden

Op school hoeven de leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Leerlingen en personeel moeten wel 1,5 meter afstand houden.

Ventilatie in school

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Onze school voldoet aan de eisen die het RIVM heeft gesteld. Daarnaast zullen we tijdens de lessen, en leswisselingen, de lokalen zoveel mogelijk ventileren door ramen/deuren  open te zetten.

Wel of geen mondkapjes in school

Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt dat zowel leerlingen als medewerkers in school geen verplichting hebben om een mondkapje te gebruiken. Leerlingen en personeel mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen.

 

Samen houden we corona onder controle

Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels:

  • Bij binnengaan van de school gebruik je de desinfecterende gel
  • We wassen vaak onze handen met water en zeep.
  • We hoesten en niezen aan de binnenkant van onze elleboog
  • Na schooltijd gaan we direct naar huis.
  • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

De school heeft verantwoording voor uw zoon/dochter maar ook voor het personeel.

Wanneer een leerling zich structureel niet aan de Corona-afspraken houdt of gedrag vertoont waardoor het personeel moet ingrijpen en daardoor geen 1,5 meter afstand kan houden, wordt de leerling naar huis gestuurd en wordt er telefonisch contact met u opgenomen. De leerling zal dan thuisonderwijs gaan krijgen. Dit in het belang van ieders gezondheid.