Schoolfoto’s

Geplaatst op 31 oktober 2018

Aan het begin van het schooljaar zijn de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt.

Aan de reacties van ouders merkt de schoolfotograaf dat zij het briefje waarop de fotocode staat, niet meer hebben of nooit gezien hebben. Wij willen u dan ook graag in de gelegenheid stellen de foto alsnog op de website van de schoolfotograaf te bekijken. Als u een email stuurt naar info@vormGEgeven.nl met de naam van uw kind en dat hij/zij op het Hofstede College zit, dan zoeken zij graag de fotocode voor u op en kunt u de foto bekijken.