In het nieuw

Geplaatst op 21 november 2017

Er is het afgelopen jaar veel veranderd aan de inrichting van ons gebouw en aan de opbouw van het onderwijsprogramma.

De praktijklokalen van de Hofstede zijn nu volledig berekend op de uitstroom-mogelijkheden; de arbeidsmarkt en het MBO. Naast de praktijk wordt ook al jaren veel aandacht besteed aan theorie, het PrO+. Daarnaast kunnen de leerlingen ook het MBO-Entree diploma op de Hofstede behalen. Veel veranderingen en daarmee nog meer mogelijkheden voor onze leerlingen! Maar er verandert nog meer. De huisstijl, de website en de naam van de school worden veranderd. Met ingang van vandaag zal de nieuwe naam steeds meer gebruikt gaan worden, maar met ingang van 1 januari 2018 heten wij officieel Hofstede College!